Zastępca kierownika działu podatków

Nr ref.:DP/CWB/2020
Brzeg Dolny
CWB Partner
Administracja

Twój profil

 • Wykształcenie wyższe w obszarze prawa, ekonomii, rachunkowości,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków,
 • Mile widziany tytuł doradcy podatkowego lub w trakcie uzyskiwania ww. tytułu,
 • Umiejętność sporządzania opinii podatkowych, udzielania bieżących wyjaśnień co do zgłoszonych problemów, opiniowanie umów pod kątem podatkowym, ew. ich sporządzanie, opracowywanie procedur podatkowych, sporządzanie pism skierowanych do organów podatkowych (np. wniosków o wydanie interpretacji podatkowej) lub celnoskarbowych, sądu administracyjnego,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja oraz terminowość w wykonywaniu zleconych zadań,
 • Wysoka jakość świadczonej pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • Otwarty umysł, dociekliwość oraz umiejętności analityczne,
 • Otwartość na identyfikację problemów, kreatywne podejście do rozwiązania problemów oraz dobrą komunikację,
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za terminowość i jakość realizowanych zadań.

Twoje zadania

 • Członek zespołu Działu Podatkowego dedykowanego do obsługi podatkowej spółek w Grupie PCC;
 • Sporządzanie wyjaśnień i komentarzy podatkowych w zakresie wpływu zmian przepisów prawa podatkowego na rozliczenia podatkowe Spółki oraz udział merytoryczny w przygotowaniu rozliczeń podatkowych i deklaracji podatkowych, w szczególności w odniesieniu w obszarze podatków pośrednich;
 • Przygotowanie rozwiązań w zakresie dostosowania polityki podatkowej w Grupie do obowiązujących i planowanych przepisów prawa podatkowego, w szczególności w obszarze podatków pośrednich;
 • Udział w pracach zespołów projektowych dotyczących planowanych transakcji pod kątem podatkowym, w szczególności w odniesieniu do podatków pośrednich;
 • Opiniowanie podatkowe dokumentów (np. umów, faktur) pod kątem konsekwencji dla celów podatkowych;
 • Wsparcie w projektach w zakresie dotyczącym rozliczeń między podmiotami powiązanymi;
 • Opracowywanie opinii i wyjaśnień co do wpływu planowanych transakcji na rozliczenia podatkowe oraz przygotowanie rekomendacji podatkowych;
 • Opracowywanie pism skierowanych do organów podatkowych (np. wniosków o wydanie interpretacji podatkowej) lub celnoskarbowych, sądów administracyjnych, stosownie do potrzeb organizacji;
 • Udział w przygotowaniu regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych dotyczących procesów podatkowych, proponowanie i analiza zapisów, w szczególności opracowanie procedur i instrukcji adresujących problemy podatkowe w korporacji, w szczególności w obszarze podatków pośrednich;
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych stosownie do potrzeb zgłaszanych w organizacji.
 • Pełnienie funkcji kierowniczej.

Twoje korzyści

 • Interesująca i rozwojowa praca w największej grupie chemicznej na Dolnym Śląsku o zasięgu międzynarodowym,
 • Samodzielność na stanowisku, możliwość doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji w złożonym środowisku organizacyjnym oraz w kierowaniu projektami wymagającymi współpracy zespołowej,
 • Możliwość zdobywania doświadczenia oraz poszerzania kompetencji poprzez udział w szkoleniach,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w intensywnie rozwijającej się firmie,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, studiów, piknik rodzinny, możliwość ubezpieczenia grupowego).
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

Centrum Wspierania Biznesu „Partner” zajmuje się outsourcingiem funkcji finansowych i kadrowych oraz usługami doradczymi. Nasza specjalność to w szczególności: administracja kadrowo – płacowa, consulting finansowy, księgowość, obsługa finansowa, windykacja należności oraz organizacja szkoleń.