Główny Projektant

Nr ref.:GP/2020
Brzeg Dolny
PCC Rokita
Inżynieria

Twój profil

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego projektanta/ kierownika zespołu projektowego – minimum 3 lata (przy projektach dla inwestycji przemysłowych, mile widziane w branży chemicznej lub petrochemicznej)
 • Wykształcenie wyższe techniczne ( preferowany kierunek architektura)
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 • Zaawansowana znajomość oprogramowania wspomagającego projektowanie w środowisku 3D (AutoDesk Revit i AutoCAD)
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu Prawa Budowlanego
 • Umiejętność budżetowania i harmonogramowania prac projektowych
 • Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem w tym planowania, delegowania, koordynowania i rozliczania prac projektowych
 • Inicjatywa w tworzeniu innowacyjnych koncepcji i rozwiązań problemów technicznych
 • Bardzo dobra umiejętność komunikacji w zespole oraz z klientami wewnętrznymi oraz podwykonawcami

Twoje zadania

 • Koordynowanie prac zespołu projektowego (branże: procesowa, mechaniczna, sanitarna, elektryczna, AKPiA, budowlana, kosztorysowa, środowiskowa i ppoż) w tym współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej w branży architektonicznej (koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne)
 • Przygotowanie ofert prac projektowych dla klientów wewnętrznych w tym: wycen i harmonogramów prac projektowych
 • Prowadzenie ustaleń i zatwierdzeń dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi procedurami i rozporządzeniami obowiązującymi w PCC Rokita
 • Tworzenie kreatywnych rozwiązań usprawniających jakość procesu i jego optymalizację

Twoje korzyści

 • Samodzielna, dająca duże możliwości decyzyjne praca w największej grupie chemicznej na Dolnym Śląsku w interdyscyplinarnym zespole projektowym
 • Możliwość uczestniczenia i tworzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w branży chemicznej
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami technicznymi i technologami
 • Możliwość poszerzania kompetencji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, studiach podyplomowych
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w intensywnie rozwijającej się spółce
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, piknik rodzinny, turnieje sportowe, możliwość ubezpieczenia grupowego)
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

PCC Rokita prowadzi działalność produkcyjno-handlową w ramach trzech strategicznych jednostek organizacyjnych. Są to: Kompleks Chloru, Kompleks Polioli oraz Kompleks Chemii Fosforu.

Kompleks Chloru - produkowane są w nim takie substancje chemiczne jak: chlor, ług sodowy, soda kaustyczna, podchloryn sodu, tlenek propylenu, chlorobenzeny i kwas solny. Produkcja w Kompleksie Chloru bazuje na jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie, instalacji elektrolizy membranowej.

Kompleks Polioli zajmuje się produkcją podstawowych surowców do produkcji pianek elastycznych, sztywnych i formowanych. Poliole polieterowe (polieterole), sprzedawane są pod nazwą handlową ROKOPOLE. Wykorzystuje się je do wytwarzania poliuretanów, które stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup surowcowych znajdujących szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki.

Kompleks Chemii Fosforu jest producentem fosforoorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, które obejmują szeroką gamę uniepalniaczy, plastyfikatorów oraz stabilizatorów. Kompleks posiada w swoim portfolio także związki naftalenopochodne, stosowane m.in. jako superplastyfikatory w budownictwie, czy dyspergatory w przemyśle gumowym.

Przejdź do WWW