Kierownik składowiska

Nr ref.:KS/E/2023
Brzeg Dolny
Ekologistyka
Inżynieria

Twój profil

 • świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami- zgodnie z ustawą o odpadach
 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym zarządzania zespołem
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • samodzielność i odpowiedzialność 
 • dobra organizacja pracy własnej oraz swojego zespołu
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących

Twoje zadania

 • Nadzór nad prawidłową eksloatacją składowiska odpadów przemysłowych w Grupie PCC
 • Organizacja pracy i zarządzanie instalacją przetwarzania odpadów
 • Zarządzanie pracownikami, w tym organizacja ich pracy, rozliczanie czasu pracy, wyposażanie w niezbędne środki ochronne itp. oraz zgłaszanie zapotrzebowania w zakresie zasobów ludzkich
 • Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem instalacji pod względem przepisów BHP i ppoż.
 • Zarządzanie składowiskiem odpadów w zakresie wszelkich aspektów dotyczących funkcjonowania obiektu
 • Nadzór nad prowadzeniem i realizacją wszystkich obowiązków formalno – prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i otrzymanych decyzji i pozwoleń
 • Nadzór nad prowadzeniem monitoringu składowiska
 • Nadzór nad zgodnością przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów
 • Aktywny udział w kontrolach przeprowadzanych przez upoważnione instytucje
 • Analiza wyników finansowych przydzielonego centrum kosztowego pod kątem terminowości realizacji, optymalnego osiągnięcia zamierzonych wskaźników, racjonalnego gospodarowania materiałami, wyposażeniem technicznym i zasobami ludzkimi, prawidłowego obiegu dokumentów i informacji
 • Sprawozdawczość do zarządu i do uprawnionych instytucji w zakresie danych dotyczących składowanych odpadów oraz innych procesów zachodzących na obiekcie
 • Realizacja zadań wynikająca z Pozwolenia Zintegrowanego oraz Instrukcji prowadzenia składowisk

Twoje korzyści

 • umowa o pracę w największej na Dolnym Śląsku Grupie z branży chemicznej
 • samodzielność na stanowisku oraz możliwość doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji w złożonym środowisku organizacyjnym
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych dzięki profesjonalnym szkoleniom
 • pakiet socjalny (szkolenia, kursy, dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, studiów podyplomowych, możliwość ubezpieczenia grupowego)
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

Ekologistyka to spółka, której przedmiotem działalności jest gospodarowanie odpadami przemysłowymi. Spółka zarządza kompleksem siedmiu składowisk odpadów przemysłowych oraz magazynem transferu odpadów, do którego trafiają odpady z Grupy PCC Rokita, następnie wysyłane na zewnątrz.