Kierownik Techniczny w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiska

Nr ref.:KT/LA/2024
Brzeg Dolny
LabAnalityka
Laboratoria Analityczne

Twój profil

 • wykształcenie wyższe (chemiczne, ochrona środowiska lub pokrewne)
 • 2 letnie doświadczenie w akredytowanym laboratorium o profilu środowiskowym
 • bardzo dobra znajomość normy PN EN ISO IEC 17025:2018-02 oraz wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów akredytowanych (ze szczególnym uwzględnieniem DAB-08)
 • dobra znajomość prawa ochrony środowiska oraz umiejętność stosowania tych przepisów w praktyce (w szczególności dotyczących emisji do środowiska)
 • znajomość zasad wykonania akredytowanych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych
 • umiejętność przeprowadzania walidacje/weryfikacje metod i ocena niepewności pomiaru
 • znajomość zasad dot. spójność pomiarowa
 • znajomość zasad stwierdzania zgodności na podstawie dokumentu ILAC G8:09/2019
 • bardzo dobra znajomość technik statystycznych i arkuszy obliczeniowych

Twoje zadania

 • walidacje/weryfikacje metod i ocena niepewności pomiaru
 • wybór właściwej zasada podejmowania decyzji w przypadku stwierdzania zgodności
 • nadzór nad wyposażeniem
 • nadzór nad zapewnieniem spójności pomiarowej
 • analiza danych zawartych na świadectwach wzorcowania
 • ustalenie czasookresów pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami oraz śledzenie trendów wyposażenia
 • odpowiedzialność za dobór właściwych narzędzi do potwierdzania ważności wyników oraz projektowania harmonogramów potwierdzania ważności wyników

Twoje korzyści

 • praca w akredytowanym laboratorium
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • praca w trybie jednozmianowym
 • praca w renomowanej firmie o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku
 • dofinansowanie do programu MultiSport, do tzw. „wczasów pod gruszą”
 • atrakcyjny pakiet socjalny (możliwość ubezpieczenia grupowego, świadczenia świąteczne, szkolenia)
 • siłownia i boisko na terenie zakładu
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

LabAnalityka świadczy kompleksowe usługi w zakresie badań analitycznych, polegające na pełnej analizie i kontroli jakości próbek z procesów technologicznych, surowców i produktów. Spółka specjalizuje się także w wykonywaniu kompleksowych badań i pomiarów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Przejdź do WWW