Lider zespołu zastosowań przemysłowych surfaktantów

Nr ref.:TL/EX/2024
Brzeg Dolny
PCC Exol
Badania i Rozwój (R&D)

Twój profil

 • Wyższe wykształcenie chemiczne (specjalizacje: chemia organiczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, biotechnologia) bądź pokrewne.
 • Ekspercka wiedza z zakresu surfaktantów oraz układów zdyspergowanych
 • Minimum 10 lat doświadczenia w pracy w laboratorium chemicznym, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub lidera zespołu
 • Mile widziany doktorat (lub w trakcie) z zakresu chemii lub pokrewnych dziedzin
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych (R&D)
 • Proaktywne podejście do identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych oraz organizacyjnych
 • Zdolność do efektywnej komunikacji z zewnętrznymi interesariuszami oraz członkami zespołu
 • Praktyczna znajomość metodologii badawczej: umiejętność opracowania, planowania i realizacji projektów badawczych.
 • Biegłość w tworzeniu raportów i prezentacji naukowych
 • Otwartość na nowe wyzwania i gotowość do podejmowania skomplikowanych zadań badawczych
 • Kreatywność i innowacyjność w podejściu do zadań badawczych
 • Doskonała organizacja pracy własnej i zespołu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (do raportowania wyników)
 • Zamiłowanie do ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy w dziedzinie chemii

Twoje zadania

 • Mentoring i wsparcie merytoryczne dla członków zespołu
 • Koordynowanie współpracy z innymi działami firmy (np. produkcja, marketing, sprzedaż).
 • Współpraca przy wdrażaniu wyników badań do produkcji
 • Prezentowanie wyników badań partnerom międzynarodowym i na spotkaniach wewnętrznych
 • Opracowywanie koncepcji i strategii projektów
 • Planowanie i przydzielanie zadań członkom zespołu
 • Monitorowanie postępów w realizacji projektów
 • Opracowywanie budżetów projektów badawczych
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami przemysłowymi, zewnętrznymi instytucjami i organizacjami
 • Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i organizowanie szkoleń
 • Ocena wyników pracy i przeprowadzanie rozmów oceniających
 • Monitorowanie najnowszych trendów i osiągnięć w dziedzinie chemii i technologii przemysłowych
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod w pracy laboratorium
 • Generowanie pomysłów na nowe projekty badawcze

Twoje korzyści

 • praca w zespole badawczo-rozwojowym u największego pracodawcy z branży chemicznej na Dolnym Śląsku
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej i silnie rozwijającej się spółce
 • wynagrodzenie oraz premia dedykowana dla działów R&D
 • współpraca ze specjalistami z doświadczeniem w różnych aplikacjach przemysłowych
 • udział w „Konkursie Roku” dedykowanym dla działów R&D
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, studiów podyplomowych, możliwość ubezpieczenia grupowego, szkoleniach interpersonalne, impreza integracyjna, świadczenia świąteczne, boisko i siłownia na terenie firmy)
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

PCC EXOL jest jednym z czołowych producentów na rynku surfaktantów i formulacji przemysłowych w Europie. Tutaj właśnie wytwarza się szeroki wachlarz surfaktantów anionowych, niejonowych, amfoterycznych oraz specjalistycznych formulacji przemysłowych.

Obecnie w portfolio PCC EXOL, znajduje się ponad 300 substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych w wielu branżach przemysłowych, do których należą między innymi: detergenty, środki higieny osobistej, kosmetyki, włókiennictwo i tekstylia, farby i lakiery, materiały budowlane, papier, agrochemikalia, tworzywa sztuczne i wiele innych. Surfaktanty oferowane przez PCC EXOL znajdują zastosowanie również w przemyśle metalurgicznym czy wydobywczym.

Przejdź do WWW