Specjalista ds. emisji w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiska

Nr ref.:SE/LA/2024
Brzeg Dolny
LabAnalityka
Laboratoria Analityczne

Twój profil

 • wykształcenie wyższe (chemiczne, ochrona środowiska lub pokrewne)
 • 2 letnie doświadczenie w akredytowanym laboratorium o profilu środowiskowym
 • bardzo dobra znajomość normy PN EN ISO IEC 17025:2018-02 oraz wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych (DAB-08)
 • znajomość norm przedmiotowych stosowanych w obszarze pomiarów emisji
 • umiejętność przeprowadzania walidacje/weryfikacje metod i ocena niepewności pomiaru

Twoje zadania

 • pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych metodą referencyjną – SO2, NO, NO2,NOx (suma NO i NO2), CO, CO2, i O2, pyłu
 • pomiary stężeń i emisji lotnych związków organicznych metodą referencyjną (LZO) jako całkowity węgiel organiczny (TOC)
 • pobieranie próbek do oznaczenia rtęci, metali
 • pobieranie próbek do oznaczenia substancji organicznych
 • pobieranie próbek do oznaczenia substancji nieorganicznych

Twoje korzyści

 • praca w akredytowanym laboratorium
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • praca w trybie jednozmianowym
 • praca w renomowanej firmie o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku
 • dofinansowanie do programu MultiSport, do tzw. „wczasów pod gruszą”
 • atrakcyjny pakiet socjalny (możliwość ubezpieczenia grupowego, świadczenia świąteczne, szkolenia)
 • siłownia i boisko na terenie zakładu
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

LabAnalityka świadczy kompleksowe usługi w zakresie badań analitycznych, polegające na pełnej analizie i kontroli jakości próbek z procesów technologicznych, surowców i produktów. Spółka specjalizuje się także w wykonywaniu kompleksowych badań i pomiarów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Przejdź do WWW