Zastępca kierownika oczyszczalni ścieków

Nr ref.:ZA/OW/2024
Brzeg Dolny
PCC Rokita
Inżynieria

Twój profil

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, komunalnej, chemii, biologii lub pokrewne
 • Min. 3 letnie doświadczenie w pracy na oczyszczlani ścieków 
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem (planowanie, delegowanie, motywowanie, nadzorowanie realizacji prac)
 • Ugruntowana wiedza z zakresu merytorycznych i prawnych działania oczyszczalni
 • Otwartość i chęć dzielenia się wiedzą oraz pomysłami
 • Zdolności organizacyjne- planowania pracy własnej, zespołu oraz projektów
 • Prawo jazdy kat. B

Twoje zadania

 • nadzór i koordynacja pracy podczyszczalni ścieków przemysłowych,
 • nadzór i koordynacja pracy oczyszczalni ścieków komunalnych,
 • nadzór i koordynacja pracy stacji uzdatniana wody przemysłowej,
 • zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami wewnętrznymi oraz pozwolenia wodno-prawnego, decyzji na wytwarzanie odadów,
 • nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,
 • aktywny udział w procesie usuwania awarii,
 • nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,
 • udział w projektach remontowych i inwestycyjnych,
 • współpraca w zakresie wspólnych projektów z pozostałymi służbami zakładu (utrzymanie ruchu, BHP, ochrona środowiska, laboratoria itd),
 • nadzór nad realizacją obowiązków prawnych związanych z ochroną środowiska – zarządzanie odpadami i emisjami,
 • tworzenie harmongramów pracy oczyszczalni,
 • nadzór i koordynacja gospodarki surowcowej wydziału,
 • nadzór nad środkami trwałymi wydziału,
 • organizacja prac porządkowych na terenie wydziału,
 • szkolenie i adaptacja nowych pracowników

Twoje korzyści

 • umowa o pracę w największej na Dolnym Śląsku Grupie z branży chemicznej
 • samodzielność na stanowisku oraz możliwość doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji w złożonym środowisku organizacyjnym
 • możłiwość uczestnictwa w projektach inwestycyjnych dot. oczyszczalni ścieków (komunalnej i przemysłowej)
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych dzięki profesjonalnym szkoleniom oraz studiom podyplomowym, branżówym konferencjom
 • pakiet socjalny (szkolenia, kursy, dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, studiów podyplomowych, możliwość ubezpieczenia grupowego)
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

PCC Rokita prowadzi działalność produkcyjno-handlową w ramach trzech strategicznych jednostek organizacyjnych. Są to: Kompleks Chloru, Kompleks Polioli oraz Kompleks Chemii Fosforu.

Kompleks Chloru - produkowane są w nim takie substancje chemiczne jak: chlor, ług sodowy, soda kaustyczna, podchloryn sodu, tlenek propylenu, chlorobenzeny i kwas solny. Produkcja w Kompleksie Chloru bazuje na jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie, instalacji elektrolizy membranowej.

Kompleks Polioli zajmuje się produkcją podstawowych surowców do produkcji pianek elastycznych, sztywnych i formowanych. Poliole polieterowe (polieterole), sprzedawane są pod nazwą handlową ROKOPOLE. Wykorzystuje się je do wytwarzania poliuretanów, które stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup surowcowych znajdujących szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki.

Kompleks Chemii Fosforu jest producentem fosforoorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, które obejmują szeroką gamę uniepalniaczy, plastyfikatorów oraz stabilizatorów. Kompleks posiada w swoim portfolio także związki naftalenopochodne, stosowane m.in. jako superplastyfikatory w budownictwie, czy dyspergatory w przemyśle gumowym.

Przejdź do WWW