Wejdź z nami w reakcję!
Pracownik produkcji

Dane osobowe

Dodatkowe pytania

Oczekiwane wynagrodzenie (netto)

Od kiedy mógłby Pan / mogłaby Pani podjąć pracę?

Jeśli chcesz przedstawić swoją ofertę pracy – wypełnij powyższy formularz – musisz podać dane oznaczone jako „wymagane”. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł wysłać do nas swojej oferty pracy za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Dane”) zawartych w Twojej ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji jest Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”). Twoje Dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.