Dla ucznia

Ty i PCC Związek z przyszłością

Zawodowe kształcenie dualne


W ramach programu dualnego kształcenia, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i Wołowie, Grupa PCC prowadzi praktyczną naukę w zawodach:

  • ślusarz,
  • elektryk,
  • operator urządzeń przemysłu chemicznego.

Naszym uczniom oferujemy system premiowania miesięcznego i kwartalnego oraz nagrody roczne dla tych, którzy najbardziej angażują się w naukę w szkole i na praktykach.

Dodatkowo najlepszym uczniom w klasie trzeciej PCC oferuje gwarancję zatrudnienia po zakończeniu praktyk.

Kontakt: Ewa Hudziak-Owczarek, ewa.hudziak-owczarek@pcc.eu

Klasy patronackie


Grupa PCC objęła patronatem 2 klasy w lokalnych szkołach średnich:

  • matematyczno-przyrodniczą w LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym,
  • technika mechatronika w Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.

Celem współpracy jest poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych oraz rozwijanie u uczniów umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Uczniom naszych klas patronackich oferujemy stypendia, praktyki zawodowe, wycieczki na terenie firmy oraz docelowe zatrudnienie dla absolwentów.

Kontakt: Ewa Hudziak-Owczarek, ewa.hudziak-owczarek@pcc.eu

Program poznaj PCC


W ramach akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy chemika” co roku teren PCC odwiedzają uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie pobliskich powiatów.

Uczniowie i studenci mają możliwość poznania instalacji chemicznych na wydziałach produkcyjnych oraz technologii i narzędzi pracy stosowanych w laboratoriach analitycznych.

Kontakt: praca@pcc.eu