Dla ucznia

Ty i PCC Związek z przyszłością

Zawodowe kształcenie dualne


W ramach programu dualnego kształcenia, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i Wołowie, Grupa PCC prowadzi praktyczną naukę w zawodach:

 • ślusarz,
 • elektryk,
 • operator urządzeń przemysłu chemicznego.

Naszym uczniom oferujemy system premiowania miesięcznego i kwartalnego oraz nagrody roczne dla tych, którzy najbardziej angażują się w naukę w szkole i na praktykach.

Dodatkowo najlepszym uczniom w klasie trzeciej PCC oferuje gwarancję zatrudnienia po zakończeniu praktyk.

Kontakt: Natalia Karpiak, natalia.karpiak@pcc.eu

Klasy patronackie


Grupa PCC objęła patronatem 2 klasy w lokalnych szkołach średnich:

 • matematyczno-przyrodniczą w LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym,
 • technika mechatronika w Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie.

Celem współpracy jest poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych oraz rozwijanie u uczniów umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Uczniom naszych klas patronackich oferujemy stypendia, praktyki zawodowe, wycieczki na terenie firmy oraz docelowe zatrudnienie dla absolwentów.

Kontakt: Natalia Karpiak, natalia.karpiak@pcc.eu

Program poznaj PCC


W ramach akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy chemika” co roku teren PCC odwiedzają uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie pobliskich powiatów.

Uczniowie i studenci mają możliwość poznania instalacji chemicznych na wydziałach produkcyjnych oraz technologii i narzędzi pracy stosowanych w laboratoriach analitycznych.

Kontakt: praca@pcc.eu

Technikum chemiczne


Od roku szkolnego 2023/2024 w ZSZ w Brzegu Dolnym, Grupa PCC otwiera klasę Technikum chemicznego.

Naszym uczniom oferujemy:

 • stypendia (dla każdego i dla najlepszych)
 • wyprawkę szkolną,
 • wycieczkę klasową
 • kartę Multisport
 • praktykę zawodu
 • gwarancję zatrudnienia

Więcej informacji:  a szczegóły dot. rekrutacji już wkrótce!

Kontakt: Natalia Karpiak, natalia.karpiak@pcc.eu, Karolina Ławecka: karolina.lawecka@pcc.eu