Kierownik Projektu

Nr ref.:KP/PCC/2024
Brzeg Dolny
PCC Rokita
Badania i Rozwój (R&D)

Twój profil

 

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w kontaktach międzynarodowych
 • zrozumienia regulacji i polityki związanej z przemysłem chemicznym
 • wysokie umiejętności organizacyjne
 • umiejętność zarządzania projektami i współpracy w różnych zespołach
 • analityczne myślenie i wyciąganie wniosków
 • samodzielności i zdolność do wychodzenia z inicjatywą
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i przeprowadzania prezentacji
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami w branży chemicznej lub udział jako członek zespołu (mile widziane)
 • doświadczenie w pracy z regulacjami unijnymi dot. branży chemicznej będzie dodatkowym atutem
 • gotowośc do pracy stacjonarnej w Brzegu Dolnym (sporadyczne delegacje służbowe)

Twoje zadania

 • Koordynowanie prac związanych z potencjalnych postępowaniem antydumpingowych dot. surowców/ produktów Grupy PCC
 • Zbieranie informacji od działów sprzedaży, zakupów, regulacji prawnych i innych jednostek biznesowych pod kątem działań antydumpingowych
 • Koordynacja działań z działami prawnymi, finansowymi i handlowymi
 • Współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi
 • Współpraca z prawnikami i innymi specjalistami w celu przygotowania dokumentacji i dowodów w przypadku składania wniosków do odpowiednich organów (np. Komisji Eurpejskiej)
 • Analiza danych rynkowych, cen i kosztów w celu wykrywania praktyk dumpingowych.
 • Kontakt i współpraca z organami, instytucjami branżowymi i firmami w celu wspólnych działań antydumpingowych
 • Informowanie zarządu o zagrożeniach i rekomendacjach dotyczących działań antydumpingowych
 • Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących sytuacji na rynku i działań antydumpingowych.
 • Utrzymywanie dokładnej dokumentacji wszelkich działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem dumpingu.
 • Bieżące śledzenie zmian w międzynarodowych przepisach handlowych i antydumpingowych.

Twoje korzyści

 • Możliwość rozwoju zawodowego w największej na Dolnym Śląsku firmie z branży chemicznej 
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami w organizacji i kancelarią prawną
 • Możliwość poszerzania kompetencji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, studiach podyplomowych
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w intensywnie rozwijającej się spółce
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport, siłownia na terenie firmy, turnieje sportowe, możliwość ubezpieczenia grupowego)

   

Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

PCC Rokita prowadzi działalność produkcyjno-handlową w ramach trzech strategicznych jednostek organizacyjnych. Są to: Kompleks Chloru, Kompleks Polioli oraz Kompleks Chemii Fosforu.

Kompleks Chloru - produkowane są w nim takie substancje chemiczne jak: chlor, ług sodowy, soda kaustyczna, podchloryn sodu, tlenek propylenu, chlorobenzeny i kwas solny. Produkcja w Kompleksie Chloru bazuje na jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie, instalacji elektrolizy membranowej.

Kompleks Polioli zajmuje się produkcją podstawowych surowców do produkcji pianek elastycznych, sztywnych i formowanych. Poliole polieterowe (polieterole), sprzedawane są pod nazwą handlową ROKOPOLE. Wykorzystuje się je do wytwarzania poliuretanów, które stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup surowcowych znajdujących szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki.

Kompleks Chemii Fosforu jest producentem fosforoorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, które obejmują szeroką gamę uniepalniaczy, plastyfikatorów oraz stabilizatorów. Kompleks posiada w swoim portfolio także związki naftalenopochodne, stosowane m.in. jako superplastyfikatory w budownictwie, czy dyspergatory w przemyśle gumowym.

Przejdź do WWW