Specjalista w zespole bezpieczeństwa procesowego i prewencji pożarowej

Nr ref.:SZBP/Rokita/2024
Brzeg Dolny
PCC Rokita
Zapewnienie jakości

Twój profil

 • Ukończone wyższe studia techniczne w specjalizacji: Inżynieria Sanitarna, Budowa Maszyn, Automatyka i robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria środowiska lub Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętności komunikacyjne;
 • Odporność na stres.

Dodatkowe atuty:

 • Biegłość w obsłudze AUTOCAD;
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym

Twoje zadania

 

 • Przygotowanie, organizacja i zarządzanie zadaniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa pożarowego i procesowego obiektów zlokalizowanych na terenie GK PCC w Brzegu Dolnym:

  • Udział w analizach zagrożeń metodą HAZOP (Hazard and Operability Study) lub innych wykorzystywanych do oceny ryzyka procesowego;
  • Udział w opracowaniu dokumentacji procesowej/przeciwpożarowej wynikającej
   z przepisów polskiego prawa i wymagań ubezpieczeniowych;
  • Prowadzenie audytów/kontroli w zakresie bezpieczeństwa procesowego/ pożarowego na wydziałach produkcyjnych i w budynkach biurowo-administracyjnych oraz wydawanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w czasie prowadzonych kontroli;
  • Udział w komisjach powoływanych do ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałych pożarów i zdarzeń awaryjnych na terenie GK PCC;
  • Przygotowywanie budynków do czynności sprawdzających, prowadzonych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowobudowanych i modernizowanych budynków;
  • Reprezentowanie zakładu podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i SEVESO, prowadzonych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
  • Wdrażanie standardów ubezpieczeniowych dla nowoprojektowanych obiektów oraz nadzór nad zabezpieczeniem obiektów i budynków wysokiego ryzyka;
  • Prowadzenie szkoleń w zakresie ewakuacji, bezpieczeństwa procesowego oraz prewencji pożarowej;
  • Nadzór nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych i systemów przeciwwybuchowych, zainstalowanych na terenie zakładu.

Twoje korzyści

 • Interesująca praca w dużej organizacji o zasięgu międzynarodowym
 • Bezpośredni wpływ na rozwój biznesowy firmy poprzez udział w podejmowaniu decyzji strategicznych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnym i wciąż rozwijającym się przedsiębiorstwie
 • Współpraca z doświadczonymi pracownikami z różnych branż
 • Narzędzia pracy: telefon i laptop
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, karty MultiSport oraz studiów podyplomowych, możliwość ubezpieczenia grupowego, siłownia i boisko na terenie firmy)
Jesteś zainteresowany? Prześlij nam swoją aplikację wraz z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia i informacją dotyczącą Twojej dostępności.

Aplikuj teraz

Wyślij aplikację

Jeśli masz dodatkowe pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji

Aplikuj teraz

O firmie

PCC Rokita prowadzi działalność produkcyjno-handlową w ramach trzech strategicznych jednostek organizacyjnych. Są to: Kompleks Chloru, Kompleks Polioli oraz Kompleks Chemii Fosforu.

Kompleks Chloru - produkowane są w nim takie substancje chemiczne jak: chlor, ług sodowy, soda kaustyczna, podchloryn sodu, tlenek propylenu, chlorobenzeny i kwas solny. Produkcja w Kompleksie Chloru bazuje na jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie, instalacji elektrolizy membranowej.

Kompleks Polioli zajmuje się produkcją podstawowych surowców do produkcji pianek elastycznych, sztywnych i formowanych. Poliole polieterowe (polieterole), sprzedawane są pod nazwą handlową ROKOPOLE. Wykorzystuje się je do wytwarzania poliuretanów, które stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup surowcowych znajdujących szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki.

Kompleks Chemii Fosforu jest producentem fosforoorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, które obejmują szeroką gamę uniepalniaczy, plastyfikatorów oraz stabilizatorów. Kompleks posiada w swoim portfolio także związki naftalenopochodne, stosowane m.in. jako superplastyfikatory w budownictwie, czy dyspergatory w przemyśle gumowym.

Przejdź do WWW